Projekt

Projekt "Záchytná síť", financovaný z prostředků Evropské unie prostřednictvím Operační programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, je zaměřen na žáky základních a středních odborných škol se speciálními vzdělávacími potřebami a především pak na žáky, jež jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávacího procesu.

Cílem projektu je prevence předčasného ukončení školní docházky a vybudování proaktivního přístupu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami k dalšímu studiu nebo pracovní kariéře.

Novinky

Začalo naplňování aktivit projektu a byly vytvořeny a spuštěny internetové stránky, na kterých se právě nacházíte :)

  • Na stránce Výstupy si můžete zahrát vzdělávací hru, otestovat se, nebo si stáhnout pracovní sešit pro žáky či publikaci určenou pro učitele.

Realizátor

Realizátorem projektu "Záchytná síť" je společnost Empirikus s.r.o., která má zkušenosti s organizací nejrůznějších vzdělávacích aktivit.

Partneři

  • Rozvojová agentura Laptus s.r.o. se podílí na realizaci projektu, naplňování věcných aktivit a na projektovém řízení.
  • Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice je do projektu zapojena jako odborný garant a na její půdě bude projekt pilotně odzkoušen.